Σοφία Πέττα

Στην εξυπηρέτηση και στο κλίμα θα έβαζα 10 με τόνο. Έχω δει ,σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα , μεγάλη διαφορά σε απώλεια κιλών και πόντων. Εννοείται ότι ήδη έχω συστήσει το EMS σε φίλους γιατί είδα αποτελέσματα σε εμένα.